:: เข้าสู่ระบบ :: เรื่องแจ้งให้ทราบ
     
 
Login:
 
Password:
 
 
 
  • ขอความกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของยอดจัดสรรใหม่อีกครั้ง ใน Tab บันทึกผลเบิกจ่าย !!
  • สามารถบันทึก ผลเบิกจ่าย และปรับลด ได้แล้ว
  • สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายต่อหน่วย สำหรับรายการลักษณะ กิจกรรมได้แล้ว
  • ตารางสรุปค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าภาพเรียกจากรายงานได้แล้ว
  • งบประมาณปี 2555 สำหรับประเด็นสำคัญสามารถบันทึกได้แล้ว
  • รายงานจำแนกตามนโยบายฯ สามารถเรียกใช้งานได้แล้ว
   
:: Download  
 
     
 
 
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
@2012 Info Evolution Co.,ltd.
พบปัญหาในการใช้งานระบบ ติดต่อ 1683, 086-392-6177